Dachaidh nan sàr-phrògraman LibreOffice

Làraichean eadar-nàiseanta

Tha iomadh sgioba ag obair gu cruaidh gus an cànan aca fhèin a chur air LibreOffice. Ma tha thu airson sùil a thoirt air na tha a' dol sna cànain sin, 's urrainn dhut tadhal air na làraichean a tha cuid dhiubh air stèidheachadh. Ma tha làrach a dhìth airson cànan 's a tha ùidh agad ann, 's urrainn dhut pàirt a ghabhail sa phròiseact.