Dachaidh nan sàr-phrògraman LibreOffice

Deuchainn-lann

Ma tha thu airson an tionndadh as ùire a chur fo dheuchainn, feuch am fear Beta de LibreOffice ach thoir an aire gur e Beta th' ann - 's mathaid gun tuislich e no gu bheil rud no dhà ann nach eil buileach ceart fhathast.

Chan eil build deuchainn sam bith ri fhaighinn aig an àm seo.